Veřejné nabíjení

  1. O elektromobilitě
  2. Typy nabíjení
  3. Veřejné nabíjení

Společně omezujme rizika změny klimatu

Veřejné nabíjení elektromobilů prochází velkým vývojem. Nabíjení se totiž nemusí omezovat na specifická místa jako byly benzínové stanice. Nabíjení je směřováno zejména tam, kde parkujete. Nabíjení vozidla vás tak nestojí žádný čas navíc. Nabídku majitelům elektromobilů tak vytváří zejména sám trh dle vývoje v jednotlivých segmentech.
Růst sítě veřejných nabíjecích stanic dnes určují zejména municipality a soukromý sektor. I přes řadu dotačních titulů dnes Česká republika zaostává ve výstavbě nabíjecí infrastruktury za většinou rozvinutých států. Posílení infrastruktury veřejných nabíjecích stanic je tak jednou z vládních priorit pro udržení naší konkurenceschopnosti.