Elektromobilita – synonymum pokroku i udržitelného životního prostředí

Elektromobilita není u nás žádnou novinkou. Všechny generace znají tramvaje či trolejbusy. To, že dnes žijeme v době velké eletromobilní revoluce přináší zejména masivní rozvoj elektromobility v oblasti osobní dopravy a zejména tzv. nezávislé trakce, kdy vozidlo není během jízdy připojeno na napájení, ale má baterii, kterou si dle potřeby nabíjí.

Elektromobilita integruje jak aktuální vývoj v oblasti dopravy, rozvoj umělé inteligence (a internetu věcí tzv. IOT), bezpečnost řízení i požadavky na změny klimatu či řešení globální problematiky v otázce limitů zdrojů z fosilních paliv. Zásadní dopad na životní prostředí má elektromobilita zejména ve městech. Celkově je spolu s obnovitelnou energií součástí dopravní infrastruktury, která pomáhá zmírnit dopady činnosti člověka na změny klimatu.  Proto je rozvoj elektromobility jedinečnou příležitostí pro celosvětový pokrok a budoucností pro další generace.

Elektromobilita umožní splnit i ambiciozní cíl dosáhnout CO2 neutrální Evropy do roku 2050.

Co jsou hlavní bariéry pro rychlejší rozvoj?

Mimo technické požadavky na kapacitu baterií a dojezd je to zejména bariéra nedostatečnosti sítě nabíjecích stanic. Proto je důležité, aby města a veřejné instituce zařadily elektromobilitu mezi hlavní priority rozvoje. Vybudování funkční infrastruktury pro masový příchod elektromobility řeší vyspělé státy dlouhodobými projekty, které zahrnují nejen nové požadavky na elektrickou distribuční soustavu, ale také prosazováním tzv. smart grids a snížením energetické náročnosti budov tak, aby kapacity sítě byly dostatečné pro segment dopravy.

Je elektromobilita hlavním tématem i v České republice?

Ještě před pěti lety jsme se podivovali nad elektrokoly a mnozí zpochybňovali jejich budoucnost. Dnes pozorujeme,  že zájem o elektromobily roste geometrickou řadou. Ukazují to nejen studie analytiků ale i skutečný vývoj v rozvinutých evropských zemích. Typickým příkladem je např. Norsko či Nizozemí. Jako zásadní pro prudký rozvoj elektromobility se ukazuje strategické rozhodnutí největších světových automobilek investovat do vývoje a výroby elektrických vozidel obrovské prostředky, které v horizontu měsíců odstraní dosavadní největší překážku, o něco vyšší pořizovací cenu vozidla.

K rychlejšímu rozvoji dále přispívají benefity jako vjezdy a parkování ve městech zdůrazňujících zdravé životní prostředí a dotace či daňové úlevy.

Existují ještě další důvody, proč elektromobily budou stále populárnější?

Jejich celá řada. Jsou zde například praktické výhody, kdy se u elektromobilů předpokládá méně náročná údržba a úspory provozních nákladů, které se zužují na nutnost dobíjení baterie. Vyšší životnost přináší princip elektromobilů – například nižší opotřebení brzd, kdy elektromobily brzdí zejména motorem. V první řadě je to však vlastní zážitek při řízení vozu, který ihned reaguje, je velmi tichý a zvyšuje uživatelský komfort.

Přestože E-vozidla jsou daleko energeticky účinnější než automobily s konvenčním pohonem, je třeba je nadále optimalizovat a minimalizovat ztráty energie, maximalizovat úspory a zvýšit celkový výkon. Společně s rozvojem kapacit baterií je tak jen otázka času, kdy bude svět dopravy primárně „elektromobilní“.