Veřejný sektor

Emise CO2 či nadměrný hluk jsou pro řadu měst hlavním tématem. Proto se snaží řada municipalit jít příkladem v přechodu na elektromobilní vozové parky. Města rovněž podporují budování sítí nabíjecích stanic, jejichž nedostatek se dnes stává hlavní bariérou rozvoje elektromobility.

  1. Kooperace
  2. Veřejný sektor

Témata jako Smart Cities či Smart Vilages (tzv. chytrá města a venkov) nejsou již teorií, ale systémy chytré dopravní infrastruktury se plně zavádí do provozu. Řada opatření je podporována i dotačními výzvami z evropských či národních fondů. Společnost VOLTDRIVE participuje na řadě projektů spojených s rozvojem elektromobility a nabízí možnost spolupráce jak zástupcům měst a obcí, tak jejich organizacím zajišťujícím provoz dopravy a komunikací. Každý rok se počet projektů v této oblasti zvyšuje. Je tak zřejmé, že téma elektromobility už dorazilo i do malých obcí, kde je právě dnes téma Chytrý venkov (Smart Vilages) součástí projektů v návaznosti na aktuální priority Evropské komise.
Klíčový je však přístup veřejného sektoru a zejména vedení měst k budování infrastruktury nabíjecích stanic. Běžná dojezdová vzdálenost do práce je do 60 km, což je pro rozvoj elektromobility přímo ideální. Nejde jen o řadu pobídek pro vjezd a parkování v centru města, ale rovněž o efektivní budování míst pro nabíjení elektromobilů. V České republice se v roce 2019 očekává překročení počtu 500 nabíjecích stanic, což je však zcela nedostatečné, zejména v porovnání s vyspělými zeměmi.

Proč zvolit VOLTDRIVE?

Značka VOLTDRIVE nabízí ideální řešení pro instalace nabíjecích stanic pro elektromobily od center historických měst i pro malé obce. Stanice VOLTDRIVE byly od začátku vyvíjeny s důrazem na potřeby českého trhu s jeho veškerými specifiky. Jsme tak plně připraveni spolupracovat na rozvoji elektromobility i ve vašem městě či obci.

Plánujete realizaci veřejné nabíjecí stanice?