1. Pro vás
  2. V časopise Estate 8/2021 vyšel náš článek

V časopise Estate 8/2021 vyšel náš článek o výstavbě nabíjecích stanic v developerských projektech

Podcenění výstavby nabíjecích stanic pro elektromobily může snížit cenu nemovitostí na trhu

Výběr a osazení nabíjecích stanic do bytových, kancelářských či obchodních prostor je díky nárůstu počtu elektromobilů čím dál tím aktuálnějším tématem v procesu výstavby nových objektů. I když se elektromobilita může zdát objevem posledních několika let, máloco je tak daleko od pravdy. První skutečně funkční model vznikl již v roce 1835 v Holandsku. Připomínající spíše odrážedlo a jeho jednorázové články se musely po dojezdu vyhodit. Když byl v roce 1859 ve Francii objeven olověný akumulátor a vznikla známá autobaterie, zaznamenal rozvoj elektromobily první boom.

 Z minulosti do přítomnosti

Na počátku 20. století však elektromobily postupně upadly v zapomnění. Důvodem byl Fordův model T se spalovacím motorem, který slavil od svého představení roku 1908 obrovský úspěch. V kombinaci s levným a dostupným benzínem byly elektromobily na dlouho dobu vytlačeny z trhu. Drobný comeback zažily v 70. let během ropné krize, ale jejich skutečný rozvoj zaznamenáváme až na po roce 1990, a to v souvislosti se snahou o menší znečištění ovzduší.
Úhrn emisí z dopravy neustále vzrůstá a momentálně představuje více než čtvrtinu celkových emisí skleníkových plynů v EU. Chystaná emisní norma Euro 7, která by měla vejít v platnost od roku 2025, je tak přísná, že hrozí konec spalovacích motorů. Mnoho evropských automobilek již oznámilo, že v rámci své produkce přejdou na čistě elektrický pohon, a to v horizontu příštích deseti let.

Ideální řešení

Problémem ale zůstává nedostatečná a silně poddimenzovaná dobíjecí infrastruktura, která v ČR tvoří pouze 0,4 procenta z celkového počtu nabíjecích stanic v EU. Zájem o elektrická v posledních době výrazně zrychluje a počet registrovaných osobních elektromobilů se v Česku loni zvýšil téměř o 90 procent. Kvalitní infrastruktura pro dobíjení tak může developerským projektům, které ji neopomenout zahrnout do svých plánů, přinést významnou konkurenční výhodu.
Ideální je na možnost nabíjení elektroaut myslet už v procesu plánování výstavby. Společnost VOLTDRIVE úzce spolupracuje s developerskými společnostmi již v rámci přípravy projektu, což umožňuje navrhnout systémové, efektivní a úsporné řešení dobíjení. Jakékoliv dodatečné zásahy do již hotového objektu vedou k vyšším nákladům a kompromisům, které mohou dobíjení uživatelům znepříjemnit.

Krok po kroku

Při budování ať už podzemních garáží nebo parkovacích stání je zejména potřeba myslet na zajištění dostatečného příkonu v celém objektu. V praxi to znamená nutnost uzavřít smlouvu s distributorem energií, a pokud je to možné, zajistit si i garanci budoucího navýšení příkonu. Někdy může posílení jističe znamenat výstavbu nové trafostanice. Pro parkování a nabíjení menšího počtu elektromobilů je možné využit systémy VOLTDRIVE pro dynamické nabíjení jednotlivých vozů, tak aby nebyla ohrožena dodávka elektrické energie do bytů. V takových případech se nabíjí zejména v nočních hodinách a není třeba investic do nového a proudově silnějšího připojení.
Druhou fází přípravy je vybudování vnitřních rozvodů. Celou infrastrukturu je dobré naplánovat modulárně tak, aby se dala v budoucnu posilovat, a veškeré rozvody, které je třeba pokládat do země či zasekávat do zdí, vybudovat již v rámci stavební připravenosti. Taková přípojka může být vložena do nadstandardní nabídky doplňků jednotlivých bytů a v celkové ceně bytu nebude hrát významnou položku. Cena přípravy kabeláže pro nabíjení se může pohybovat od 5 do 20 tis. Kč podle rozsáhlosti garáží.

Blízká budoucnost

Elektromobilita se nezastavuje a v budoucnu nejspíše ovládne automobilový trh. Raketový růst poptávky má i příznivý efekt na nabídku, a tím také cenu. Za deset let klesla cena článků na necelou šestinu a analýzy odhadují, že do roku 2025 se propadne na méně než desetinu. Bateriové vozy tak brzy budou masovou spotřební záležitostí, elektrické auto pořídíte za stejnou cenu jako spalovací, a vzhledem k lacinějšímu provozu bude volba pro mnoho lidí jasná. Mít zajištěnu dostatečnou kapacitu dobíjecích míst by tak mělo být prioritou v každém developerském projektu, protože nemožnost nabít si automobil ať již v garážích bytového domu přes noc, nebo během dne v prostorách kancelářských budov, odradí mnoho zájemců o koupi či pronájem nemovitostí.