1. Pro vás
  2. Jak připravit dům na nabíjení elektromobilu?

Jak připravit dům na nabíjení elektromobilu?

Jednou z největších výhod elektroauta je pohodlí při jeho každodenním používání. Čerpací stanici si totiž přemístíte do vlastní garáže. Dosavadní zkušenosti ukazují, že až 80 procent všech dobití probíhá doma. Běžná 230V zásuvka ale v takovém případě nestačí. Několikahodinové připojení do obyčejné zásuvky může v důsledku nárůstu teploty v ní způsobit v garáži požár, a navíc je její dobíjecí výkon velice nízký. I s úspornými elektromobily dobijete za osm hodin přes noc energii na nějakých 100 kilometrů jízdy, u těch méně úsporných získáte podobným způsobem zhruba jen 60 kilometrů.

Ideálním řešením je domácí nástěnná dobíječka s potřebnou řídicí elektronikou, která se nejčastěji připojuje na třífázový rozvod, a která může nabídnout dobíjecí výkon až 22 kW. Ta má napevno připojený kabel, který jen vytáhnete a připojíte k autu. Rychlé dobíjecí stanice se stejnosměrným proudem na domácí dobíjení vhodné nejsou, jejich cena je vysoká a instalace komplikovaná. Navíc příliš časté rychlodobíjení nedělá bateriím v automobilech dobře.

Ceny domácích stanic se pohybují mezi dvaceti a třiceti tisíci korunami, na podobnou částku pak vyjde i instalace a potřebné revize, které jsou po takové instalaci povinné. Pro rozumné dobíjení budete doma určitě potřebovat třífázové připojení, proudový chránič typu A nebo B (pro jednodušší zařízení) a dostatečně dimenzovaný elektrický jistič. Hodnota hlavního jističe přitom musí být vyšší než jištění nabíjecí stanice. Zatímco třífázovou elektrickou přípojku většina novějších rodinných domů má, příkon určený hodnotou hlavního jističe, nemusí být dostatečný. I kdyby hodnota jističe na dobíjení elektroauta těsně stačila, nezbývala by velká rezerva na další spotřebiče v domácnosti. Dobíjení elektromobilu a zároveň puštění pračky či myčky nádobí by mohly vyhodit pojistky. Z toho důvodu bývá vhodné po konzultaci s odborníky nechat hodnotu hlavního jističe navýšit. O potřebné navýšení se žádá u provozovatele distribuční sítě. Kromě toho, že provozovatel musí vše povolit, je také spojeno s jednorázovým poplatkem v řádu tisíců korun a s vyšší pravidelnou platbou za distribuční složku elektřiny v řádech stokorun měsíčně.

Jako výhodnější řešení se tedy může ukázat menší navýšení hodnoty jističe a osazení nabíjecí stanice systémem HomeGuard. Tím uživatel získá možnost dynamického řízení výkonu, kdy zařízení monitoruje aktuální odběr domu a jeho spotřebičů a veškerý proud, který zbývá do hodnoty hlavního jističe, je pak nabídnut nabíjecí stanici a jejím prostřednictvím vozidlu k dobíjení. Na základě aktuální situace se tedy dynamicky mění dobíjecí výkon, ale nikdy nedojde k přetížení hlavního jističe. Toto opatření tak minimalizuje náklady na navýšení jeho hodnoty. Jednodušší alternativou může být omezení dobíjecího výkonu napevno nebo přednostní relé, ale to „shodí” nabíječku úplně a auto se přestane nabíjet. Ani jedna varianta není pochopitelně ideálním řešením.

Samotné umístění nabíječky není nijak omezené. Měla by být na místě, kde budete s autem parkovat, a v takové výšce, aby se dobře používala a mohli jste kolem ní bez problémů projít. Vzdálenost od hlavního rozvaděče není nijak omezená, s jejím nárůstem ale může vzrůstat požadavek na větší průřez přívodního kabelu. Při běžné instalaci v rodinném domě se ale málokdy jedná o velké vzdálenosti. Ideální je umístit nabíjecí stanici do krytého stání nebo garáže, dodávané přístroje jsou ale vodě a slunci odolné.
Kromě pohodlí je hlavní výhodou domácího dobíjení jeho cena. Vlastníte-li elektromobil, máte právo na výhodnou distribuční sazbu D27d. V nízkém tarifu tak dobíjíte zhruba za cenu 30 haléřů na kilometr, ve vysokém tarifu je cena více než dvojnásobná. Proto se vyplatí vybavit nabíjecí stanici spínačem HDO (hromadného dálkového ovládání), který umožňuje nastavit spuštění nabíjení právě v době levného tarifu.

Nabíjecí stanice se dají pochopitelně osadit nejen do rodinných domů, ale i do společných garáží bytových domů. Samotný proces je ale komplikovanější, osazení stanic musí projednat a odsouhlasit společenství vlastníků jednotek (SVJ), je nutné spočítat potřebný dobíjecí výkon a s provozovatelem distribuční soustavy projednat zvýšení rezervovaného příkonu pro dům. Ani v tomto případě nemusí jistič pokrýt nároky všech nabíjecích stanic pracujících na plný výkon současně. Zde opět přijde ke slovu systém HomeGuard osazený hned vedle hlavního jističe. Ten pak dynamicky upravuje výkony aktivních nabíjecích stanic, a to jak mezi sebou, tak i na základě aktuálního odběru domu. Tím se zamezí riziku současné sepnutí všech zařízení a „blackoutu” celého domu. HomeGuard snadno uřídí až 16 nabíjecích stanic a celkový příkon 200A, tj. 138kW. Součástí takovýchto řešení je i způsob autorizace pomocí čipových karet, který umožňuje ověření jednotlivých majitelů vozu, a případně i přesné zaznamenání spotřebované elektřiny.