1. Pro vás
  2. Nová zelená úsporám (2021 – 2027)

Nová zelená úsporám (2021 – 2027)

Příspěvek na dobíjecí stanice

V září 2021 byl vyhlášen program Nová zelená úsporám. Příjem žádostí byl zahájen 12. října. Nově vyhlášené výzvy nabídnou celkem 11 miliard korun z Národního plánu obnovy. Do roku 2030 počítá Ministerstvo životního prostředí i se zapojením dalších zdrojů, především výnosů z prodeje emisních povolenek nebo peněz z Modernizačního fondu. Celkem tak bude program v následující dekádě disponovat částkou minimálně 39 miliard korun.
Nově bude podpořena i elektromobilita pro domácnosti ve formě příspěvku 30 tisíc korun na pořízení nabíječky elektromobilů. Jedna domácnost může získat dotaci na dva dobíjecí body.
Realizací více úsporných opatření z vyhlášeného programu domácnosti uspoří hned dvakrát. Za každou kombinaci totiž získají bonus 10 tisíc korun. Čím více opatření tedy majitelé domů zrealizují, tím více peněz ke standardní dotaci získají navíc.

Ekomobilita

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Kdo může žádat

Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu.
Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu.
Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz.

Kolik získáte

Výše podpory je 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod.
Lze podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům.

Informace

Všechny informace, jak postupovat, najdou zájemci na novém webu programu, a především pak v Závazných pokynech Ministerstva životního prostředí, kde jsou kompletně shrnuty všechny podmínky a pravidla.
VOLEJTE
800 260 500, od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hodin
NAPIŠTE NA E-MAIL
info@sfzp.cz
VIDEONÁVOD JAK PODAT ŽÁDOST
YouTube