Komponenty systému VoltGuard zabezpečují bezproblémový a chytrý odběr elektrického proudu v domácnosti a to i při nabíjení elektromobilu z nabíjecí stanice. Jsou určeny pro přímé zapojení do proudového obvodu. Ochraňují domácnost před výpadkem elektrického proudu způsobeného větším množstvím odebíraného proudu, než je nastavený limit. Inteligentní vzájemná komunikace také zajistí rozvod informace o aktuálním tarifu k libovolnému přístroji v domácnosti.

Komunikační modul ShiftGuard

Jednotka ShiftGuard je komunikační prvek primárně určený pro přenos signálu po napěťovém kabelu (Power Line Communication) v nabíjecí infrastruktuře elektromobilů.
PLC modem ShiftGuard slouží pro přenos informace z měřiče reziduální kapacity HomeGuard elektrické přípojky k nabíjecí stanici pro elektromobily. Řídící jednotka nabíjecího stojanu PortGuard tak může nastavit přesně takový proud pro nabíjení, jaký je k dispozici na vstupu odběrného místa (v místě distribučního elektroměru).

Komunikační modul PortGuard

Řídící jednotka nabíjení PortGuard slouží k nastavení požadovaných parametrů nabíjecí stanice, k indikaci stavu nabíjecí stanice a ke kontrole obslužných a doplňkových zařízení pro bezpečné nabíjení elektromobilů.
Tato jednotka se montuje do nabíjecích stanic pro elektromobily.

Měřič reziduální kapacity HomeGuard

Měřič reziduální kapacity HomeGuard je zařízení primárně určené k regulaci nabíjecího proudu nabíjecí stanice pro elektromobily.
Hlavní funkcí měřiče HomeGuard je měření protékajícího proudu s dostatečnou přesností a porovnání tohoto proudu s nastaveným limitem v reálném čase. Principem je dodat řídící jednotce nabíjecí stanice informaci o zbytkovém proudu (výkonu) a řídící jednotka nastaví maximálně možný nabíjecí proud elektromobilu. Tím je zaručeno, že maximální proud odebíraný nabíjecí stanicí nebude nikdy větší než právě dostupný a nedojde k vypnutí hlavního jističe.
Cílem je nabíjet elektromobil maximálním dostupným proudem a přitom neomezit normální chod domácnosti.