1. Pro vás
  2. Developerské projekty

Nabíjecí infrastruktura v bytových domech, kancelářských objektech a obchodních centrech

Výběr a osazení nabíjecích stanic do poloveřejných prostor je díky nárůstu počtu elektromobilů čím dál tím aktuálnějším tématem v procesu výstavby nových objektů.

Mnoho evropských automobilek již oznámilo, že v rámci své produkce přejdou na čistě elektrický pohon, a to v horizontu příštích deseti let. Zájem o elektrická v posledních době výrazně zrychluje a počet registrovaných osobních elektromobilů se v Česku loni zvýšil téměř o 90 procent. Kvalitní infrastruktura pro dobíjení tak může developerským projektům, které ji neopomenout zahrnout do svých plánů, přinést významnou konkurenční výhodu. Podcenění výstavby nabíjecích stanic pro elektromobily může v konečném důsledku snížit cenu nemovitostí na trhu.

Na tento trend zareagovala i Evropská Unie. Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, byla ve sbírce zákonů zveřejněna změnová vyhláška č. 266/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Dle této vyhlášky s účinností od 01.10.2021 budou mít všechny stavby, u kterých bude podáno stavební povolení po 21. 3. 2021, stanoveny minimální povinné požadavky z hlediska elektromobility.

Měkčí požadavky se vztahují na neobytné budovy. Jedná-li se o nové jiné než obytné budovy a jiné než obytné budovy procházející větší renovací, které mají více než deset parkovacích míst, musí být zajištěna instalace nejméně jedné dobíjecí stanice a kabelovodů nejméně pro každé páté parkovací místo, aby byla v pozdější fázi umožněna instalace dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, pokud je parkoviště umístěno uvnitř budovy nebo parkoviště s budovou fyzicky sousedí.

Tvrdší požadavky se pak týkají obytných budov. Pokud jde o nové obytné budovy a obytné budovy procházející větší renovací, které mají více než deset parkovacích míst, musí být zajištěna instalace kabelovodů, tedy vedení pro elektrické kabely, pro každé parkovací místo, aby byla v pozdější fázi umožněna instalace dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, pokud je parkoviště umístěno uvnitř budovy nebo parkoviště s budovou fyzicky sousedí.

Na možnost nabíjení elektroaut je tedy nutné myslet už během procesu plánování výstavby. Společnost VOLTDRIVE úzce spolupracuje s několika developerskými společnostmi, a to už v rámci přípravy projektu, což umožňuje navrhnout systémové, efektivní a úsporné řešení dobíjení. Jakékoliv dodatečné zásahy do již hotového objektu vedou k vyšším nákladům a kompromisům, které mohou dobíjení uživatelům znepříjemnit.