1. Pro vás
  2. Vše, co byste měli vědět o nabíjení elektromobilů

Vše, co byste měli vědět o nabíjení elektromobilů

Majitelé elektrických aut se shodnou na tom, že chtějí nabíjet šetrně, ekonomicky a rychle. Potíž je v tom, že tyto požadavky jdou proti sobě a výsledné řešení bude vždy jejich kompromisem.

Nabíjecí stanice Silentium L (vlevo) a Silentum P (vpravo).

K baterii nejšetrnější je nabíjení pomocí palubní nabíječky, která si nabíjecí proces optimalizuje podle potřeb baterie vozidla. Vzhledem k možnosti volby nízkého tarifu elektřiny je nejekonomičtější nabíjení doma, ideálně přes noc, nebo v zaměstnání.

Nejrychlejší je pak nabíjení rychlonabíječkou, která nabíjí vozidlo stejnosměrným proudem (DC) a umožňuje dodat větší množství energie navýšením nabíjecího proudu nebo napětí. To však vyžaduje vyšší úroveň komunikace mezi vozidlem a nabíječkou a mohou vznikat problémy s kompatibilitou.

Nevýhodou je i nižší šetrnost k akumulátoru vozidla, a potřeba „robustnější“ připojovací infrastruktury, u níž se vyšší investičními náklady přímo promítnou do cen nabíjení.

K jakému účelu bude nabíječka sloužit?

Pro nabíjení soukromého vozidla plně postačí základní nabíječka bez jakýchkoliv dalších funkcí. Elektromobil jednoduše připojíte kabelem k nabíječce a máte hotovo. Pokud odebíráte elektřinu ve dvoutarifní sazbě, můžete základní nabíječku doplnit o využití tzv. HDO (hromadné dálkové ovládání) a vybrat si, zda chcete elektromobil nabíjet jen při nízkém tarifu, nebo v libovolném čase.

V případě, kdy chcete sledovat množství odebrané energie, potřebujete chytrou nabíječku. Ta umožní sledovat množství odebrané energie při nabíjení firemních vozidel ve vlastní soukromé garáži, nebo při nabíjení v parkovací garáži bytového domu, a přiřadit tak odebranou energii konkrétnímu uživateli.

Jaká vozidla budete nabíjet?

Zásadní pro výběr nabíječky je zjistit si velikosti akumulátorů vozidla a typ i příkon palubní nabíječky v něm. Je potřeba si uvědomit, že nejslabší článek v nabíjecím řetězci palubní nabíječka-nabíjecí stanice vždy určuje maximální možný nabíjecí příkon, tj. například vozidlo s jednofázovou palubní nabíječkou 2,4kW se bude vždy nabíjet nejvýše 2,4kW, bez ohledu na dostupný příkon, či typ nabíjecí stanice.

Údaje o palubní nabíječce jsou vždy uvedeny ve specifikaci vozidla. Pro informaci o délce doby nabíjení a potřebném příkonu pro váš elektromobil můžete využít Kalkulátor doby nabití na webu voltdrive.com/elektromobily/.

Jaký je k dispozici příkon?

Rychlost nabíjení zásadně určuje v místě dostupný příkon. Za rezervovaný příkon se platí pravidelné poplatky, je proto vhodné ho mít správně nastavený a optimálně jej využít, aby náklady dobíjení nebyly zbytečně vysoké. Z tohoto důvodu je nejlepší využít nabíječku, která disponuje funkcí tzv. dynamického řízení spotřeby (Dynamic Load Management) a která v reálném čase monitoruje okamžitý příkon do celého objektu.

V případě hraničního odběru dočasně sníží maximální povolený příkon pro nabíjení elektromobilu a zamezí vyhození jističů. Tím není potřeba mít hodnoty jističe naddimenzované a při nabíjení každý měsíc pravidelně ušetříte.

Nejste-li si výslednou konfiguraci nabíječky jistí, doporučujeme vše konzultovat s odborníky společnosti VOLTDRIVE na info@voltdrive.com. Ta byla založena již v roce 2010 v Prostějově, kde je také výrobní závod a technologické centrum. Značka se stala průkopníkem elektromobility a dlouhodobě spolupracuje s nejvýznamnějšími firmami na českém energetickém trhu.

Díky lokální výrobě mohou zákazníci počítat s českým supportem, rychlým zákaznickým servisem a vstřícností k široké škále zákaznických požadavků. V konceptu VOLTDRIVE se počítá s možností volitelného vnitřního osazení jednotlivými prvky.

Nabíjení v polo-veřejných prostorech

Samostatným tématem je výběr nabíjecích stanic do poloveřejných prostor – garáží bytových domů, obchodních a kancelářských objektů. Ideální je na možnost nabíjení elektroaut myslet už během plánování výstavby. Osvědčená je úzká spolupráce s developerskými společnostmi již v rámci přípravy projektu, což umožňuje navrhnout systémové, efektivní a úsporné řešení dobíjení. Jakékoliv dodatečné zásahy do již hotového objektu vedou k vyšším nákladům a kompromisům, které mohou dobíjení uživatelům znepříjemnit.

Nabíječky VOLTDRIVE vznikají pod jednou střechou s výrobky MICOS TELCOM

Při budování ať už podzemních garáží nebo parkovacích stání je zejména potřeba myslet na zajištění dostatečného příkonu v celém objektu. V praxi to znamená nutnost uzavřít smlouvu s distributorem energií, a pokud je to možné, zajistit si i garanci budoucího navýšení příkonu. Někdy může posílení jističe znamenat výstavbu nové trafostanice.

Celkový příkon je vždy třeba dimenzovat podle počtu plánovaných parkovacích míst s možností nabíjení. V objektech s více plánovanými nabíječkami je žádoucí použít systém dynamického řízení příkonu, který hlídá nepřekročení maximální hodnoty rezervovaného příkonu, a dělí ho rovným dílem mezi aktivní nabíječky.

Druhou fází přípravy je vybudování vnitřních rozvodů. Celou infrastrukturu je dobré naplánovat modulárně tak, aby se dala v budoucnu posilovat, a veškeré rozvody, které je třeba pokládat do země či zasekávat do zdí, vybudovat již v rámci stavební připravenosti. Celá nabíjecí infrastruktura musí být součástí projektu elektroinstalace a projít standardním schvalovacím procesem.

V případě instalace nabíječek ve veřejných či poloveřejných prostorech bývá často potřeba využít řady doplňkových funkcí jako jsou:

  • Autentizace a autorizace uživatele, tj. prokázání a ověření oprávnění nabíječku použít. Nejčastěji se používá RFID čip nebo karta, obdobně je možné použít i zaměstnaneckou vstupní kartu či klíč k hotelovému pokoji.
  • Měření a záznam odebrané energie pro případ, kdy jednu nabíječku využívá více osob.
  • Dálkový dohled a řízení nabíječky.
  • Systém pro platby a jejich účtování.

Všechny tyto dodatečné funkce nabízí tzv. „chytré“ nabíječky, které jsou připojeny na řídící centrálu. S instalací tohoto systému řízení sítě nabíječek je vhodné počítat již v době vzniku projektu a vyhnout se tak následným stavebním úpravám v objektu.

Jiné požadavky budou na řízení nabíječek např. v bytovém domě, kde každý z uživatelů používá vyhrazené parkovací místo, jiné v kancelářské budově se sdílenými místy skupiny zaměstnanců a úplně jiné v parkovací garáži nákupního centra se zcela anonymními uživateli. Tam je výhodné do systému zakomponovat možnost plateb běžnými bezkontaktními kartami, které slouží jak k autentizaci a autorizaci uživatele, tak současně i jako platební nástroj.