Jak vybrat vhodnou nabíječku

Vybrat si vhodnou nabíječku může na první pohled vypadat složitě, ale pokud si hned na začátku správně odpovíte na několik klíčových otázek, máte téměř vyhráno. V tomto článku se budeme soustředit na výběr stanic pro soukromé a poloveřejné nabíjení (např. v garážích bytových domů či v kancelářských budovách). Téma veřejných nabíjecích stanic, kde je volba správné technologie na jejich provozovateli, necháme na jindy.

Co musíme tedy vzít v úvahu před výběrem nabíjecí stanice:

K jakému účelu bude nabíječka sloužit?

Tento požadavek určuje vybavení nabíječky funkcemi.

Pro nabíjení soukromého vozidla v místě bydliště nebo pracoviště, bez potřeby sledování odebrané energie, plně postačí základní nabíječka bez jakýchkoliv dalších funkcí. Elektromobil jednoduše připojíte kabelem k nabíječce a máte hotovo.

Pokud odebíráte elektřinu ve dvoutarifní sazbě, můžete základní nabíječku doplnit o využití tzv. HDO (hromadné dálkové ovládání). Díky tomu si můžete zvolit, zda chcete elektromobil nabíjet jen při nízkém tarifu, nebo v libovolném čase.

V případě, kdy potřebujete sledovat množství odebrané energie, je třeba zvolit chytrou nabíječku. Ta umožní sledovat množství odebrané energie při nabíjení firemních vozidel ve vlastní soukromé garáži, nebo při nabíjení v parkovací garáži bytového domu, a přiřadit tak odebranou energii konkrétnímu uživateli.

Kde bude nabíječka umístěna?

V případě umístění nabíječky v soukromém prostoru bez možnosti vjezdu neoprávněných vozidel nejsou třeba žádná další opatření. Je možno použít základní nabíječku a umístit jí tak, aby kabel pohodlně dosáhl k zásuvce na elektromobilu a mohli jste kolem nabíječky a auta pohodlně procházet.

V ostatních případech je umístění nabíječky určeno konkrétním využitím a potřebou řídit přístup k ní v závislosti na oprávnění nabíječku používat.

Jaká vozidla budete nabíjet?

Zásadní pro výběr nabíječky je zjistit si velikosti akumulátorů vozidla a typ i příkon palubní nabíječky v něm. Je potřeba si uvědomit, že nejslabší článek v nabíjecím řetězci palubní nabíječka-nabíjecí stanice vždy určuje maximální možný nabíjecí příkon. To znamená, že například vozidlo s jednofázovou palubní nabíječkou 2,4 kW se bude vždy nabíjet nejvýše 2,4 kW, a to zcela nezávisle na dostupném příkonu, či možnostech instalované nabíječky v garáži. Pro informaci o délce doby nabíjení a potřebném příkonu pro váš elektromobil můžete využít náš Kalkulátor doby nabití.

Palubní nabíječky se liší u jednotlivých vozidel maximálním příkonem (max. 22 kW u třífázové a 7,4 kW u jednofázové), a také počtem fází. Tyto údaje jsou vždy uvedeny ve specifikaci vozidla.

Konkrétnímu vozidlu musí odpovídat i nabíjecí kabel, resp. jeho koncovka, která se do vozidla zapojuje. V případě starších elektromobilů ne-evropského původu se můžete setkat s různými typy nabíjecí zásuvky. U vozidel pořízených v Evropě od autorizovaného distributora je nyní nabíjecí zásuvka pro zjednodušení sjednocena na tzv. „Typ 2“.

Jaký je k dispozici příkon?

Rychlost nabíjení, a tím i volbu správné nabíječky, určuje v místě dostupný příkon. Maximální využitelný příkon při AC nabíjení (tedy nabíjení střídavým proudem) je 22 kW. Toho může být dosaženo v případě dostupného připojení 3× 32 A. V praxi se jednotlivá odběrová místa dimenzují nejčastěji na 3× 16 A (bytové jednotky), 3× 25 nebo 3× 32 A (rodinné domy). Za rezervovaný příkon se platí pravidelné poplatky, je proto vhodné ho mít správně nastavený a optimálně jej využít, aby náklady dobíjení nebyly zbytečně vysoké.

Z tohoto důvodu je nejlepší využít nabíječku, která disponuje funkcí tzv. dynamického řízení spotřeby (Dynamic Load Management). Nabíječka pak v reálném čase monitoruje okamžitý příkon do celého objektu a v případě, že by se celkový odběr dostal až na hranici rezervovaného příkonu (tj. hodnoty hlavního jističe objektu), systém dynamického řízení spotřeby dočasně sníží maximální povolený příkon pro nabíjení elektromobilu tak, aby nedošlo k vyhození jističů. Tím není potřeba mít hodnoty jističe naddimenzované a při nabíjení každý měsíc pravidelně ušetříte.

Příklad: Rodinný dům má rezervovaný příkon 3× 32 A a jeho majitelé vlastní dva elektromobily. Obě vozidla mají třífázové palubní nabíječky 11 kW, mohou tedy ve špičce nabíjení dohromady využít příkon až 22 kW, tj. plných 3× 32 A. Tím však využijí maximální rezervovaný příkon pro celou domácnost a sepnutí jakéhokoliv dalšího spotřebiče s významným odběrem by vedlo k překročení rezervovaného příkonu, vyhození hlavního jističe a odpojení celého objektu od přívodu elektřiny. Je tedy vhodné použít nabíječky s dynamickým řízení spotřeby, které dočasně sníží rychlost nabíjení vozů a zabrání tak black-outu objektu. V případě dvou nebo více současně nabíjených vozidel dělí systém dynamického řízení spotřeby zbývající příkon rovnoměrně mezi ně.

Kolik uživatelů bude nabíječku sdílet?

V případě, že je nabíječka umístěna v polo-veřejném prostoru a vzniká nutnost řídit přístup k ní, je potřeba vydat uživatelům odpovídající čipové karty a nahrát je do systému nabíječek. Pak už lze jednoduše sledovat, kdo a jak dlouho byl k nabíječce připojen a dělit náklady na dobíjení mezi konkrétní uživatele.

Závěrem

Při volbě nabíječky je vhodné postupovat tak, aby nabíječka nebyla nejslabším článkem řetězce nabíjení a aby svými funkcemi pokryla nejen momentální, ale i očekávatelné budoucí požadavky na její využití.

Příkon nabíječky je vhodné zvolit především s ohledem na dostupný rezervovaný příkon v objektu, či na jeho zvažované budoucí navýšení. Méně podstatná je pak palubní nabíječka vozidla. K pořízení nového vozidla může dojít dříve, než čekáte, a není praktické pokaždé měnit i nabíječku.

Pokud to infrastruktura v místě plánovaného dobíjení umožňuje, je universálním řešením pořízení třífázové nabíječky, ideálně 22 kW (tj. 3× 32 A), byť s nastaveným omezením na nižší příkon, je-li dočasně třeba. Minimálním kompromisním řešením, které lze doporučit, pak je 11 kW (tj. 3× 16 A). Jednofázové nabíječky je vhodné instalovat pouze tam, kde ani v budoucnu nebude infrastruktura poskytovat 3 fáze.

S výjimkou míst s přebytkem příkonu (např. některé průmyslové podniky) je pak výhodné zakoupení nabíječky umožňující dynamické řízení spotřeby. Další funkce nabíječky pak volíme dle konkrétního plánovaného účelu a místa použití, tedy HDO v místě s dvoutarifním připojením, přihlašování pomocí čipové karty v polo-veřejných prostorách, měření odebrané energie při dobíjení firemních vozů v soukromých prostorách apod. Nejste-li si výslednou konfigurací nabíječky jistí, doporučujeme vše konzultovat s našimi odborníky na info@voltdrive.com.