1. Pro vás
  2. Jak vybrat vhodnou nabíječku

Jak vybrat vhodnou nabíječku

Vybrat si vhodnou nabíječku může na první pohled vypadat složitě, ale pokud si hned na začátku správně odpovíte na několik klíčových otázek, máte téměř vyhráno. V tomto článku se budeme soustředit na výběr stanic pro soukromé a poloveřejné nabíjení (např. v garážích bytových domů či v kancelářských budovách). Téma veřejných nabíjecích stanic, kde je volba správné technologie na jejich provozovateli, necháme na jindy.

Co musíme tedy vzít v úvahu před výběrem nabíjecí stanice:

K jakému účelu bude nabíječka sloužit?

Tento požadavek určuje vybavení nabíječky funkcemi.

Pro nabíjení soukromého vozidla v místě bydliště nebo pracoviště, bez potřeby sledování odebrané energie, plně postačí základní nabíječka bez jakýchkoliv dalších funkcí. Elektromobil jednoduše připojíte kabelem k nabíječce a máte hotovo.

Pokud odebíráte elektřinu ve dvoutarifní sazbě, můžete základní nabíječku doplnit o využití tzv. HDO (hromadné dálkové ovládání). Díky tomu si můžete zvolit, zda chcete elektromobil nabíjet jen při nízkém tarifu, nebo v libovolném čase.

V případě, kdy potřebujete sledovat množství odebrané energie, je třeba zvolit chytrou nabíječku. Ta umožní sledovat množství odebrané energie při nabíjení firemních vozidel ve vlastní soukromé garáži, nebo při nabíjení v parkovací garáži bytového domu, a přiřadit tak odebranou energii konkrétnímu uživateli.

Kde bude nabíječka umístěna?

V případě umístění nabíječky v soukromém prostoru bez možnosti vjezdu neoprávněných vozidel nejsou třeba žádná další opatření. Je možno použít základní nabíječku a umístit jí tak, aby kabel pohodlně dosáhl k zásuvce na elektromobilu a mohli jste kolem nabíječky a auta pohodlně procházet.

V ostatních případech je umístění nabíječky určeno konkrétním využitím a potřebou řídit přístup k ní v závislosti na oprávnění nabíječku používat.

Jaká vozidla budete nabíjet?

Zásadní pro výběr nabíječky je zjistit si velikosti akumulátorů vozidla a typ i příkon palubní nabíječky v něm. Je potřeba si uvědomit, že nejslabší článek v nabíjecím řetězci palubní nabíječka-nabíjecí stanice vždy určuje maximální možný nabíjecí příkon. To znamená, že například vozidlo s jednofázovou palubní nabíječkou 2,4 kW se bude vždy nabíjet nejvýše 2,4 kW, a to zcela nezávisle na dostupném příkonu, či možnostech instalované nabíječky v garáži. Pro informaci o délce doby nabíjení a potřebném příkonu pro váš elektromobil můžete využít náš Kalkulátor doby nabití.

Palubní nabíječky se liší u jednotlivých vozidel maximálním příkonem (max. 22 kW u třífázové a 7,4 kW u jednofázové), a také počtem fází. Tyto údaje jsou vždy uvedeny ve specifikaci vozidla.

Konkrétnímu vozidlu musí odpovídat i nabíjecí kabel, resp. jeho koncovka, která se do vozidla zapojuje. V případě starších elektromobilů ne-evropského původu se můžete setkat s různými typy nabíjecí zásuvky. U vozidel pořízených v Evropě od autorizovaného distributora je nyní nabíjecí zásuvka pro zjednodušení sjednocena na tzv. „Typ 2“.

Jaký je k dispozici příkon?

Rychlost nabíjení, a tím i volbu správné nabíječky, určuje v místě dostupný příkon. Maximální využitelný příkon při AC nabíjení (tedy nabíjení střídavým proudem) je 22 kW. Toho může být dosaženo v případě dostupného připojení 3× 32 A. V praxi se jednotlivá odběrová místa dimenzují nejčastěji na 3× 16 A (bytové jednotky), 3× 25 nebo 3× 32 A (rodinné domy). Za rezervovaný příkon se platí pravidelné poplatky, je proto vhodné ho mít správně nastavený a optimálně jej využít, aby náklady dobíjení nebyly zbytečně vysoké.

Z tohoto důvodu je nejlepší využít nabíječku, která disponuje funkcí tzv. dynamického řízení spotřeby (Dynamic Load Management). Nabíječka pak v reálném čase monitoruje okamžitý příkon do celého objektu a v případě, že by se celkový odběr dostal až na hranici rezervovaného příkonu (tj. hodnoty hlavního jističe objektu), systém dynamického řízení spotřeby dočasně sníží maximální povolený příkon pro nabíjení elektromobilu tak, aby nedošlo k vyhození jističů. Tím není potřeba mít hodnoty jističe naddimenzované a při nabíjení každý měsíc pravidelně ušetříte.

Příklad: Rodinný dům má rezervovaný příkon 3× 32 A a jeho majitelé vlastní dva elektromobily. Obě vozidla mají třífázové palubní nabíječky 11 kW, mohou tedy ve špičce nabíjení dohromady využít příkon až 22 kW, tj. plných 3× 32 A. Tím však využijí maximální rezervovaný příkon pro celou domácnost a sepnutí jakéhokoliv dalšího spotřebiče s významným odběrem by vedlo k překročení rezervovaného příkonu, vyhození hlavního jističe a odpojení celého objektu od přívodu elektřiny. Je tedy vhodné použít nabíječky s dynamickým řízení spotřeby, které dočasně sníží rychlost nabíjení vozů a zabrání tak black-outu objektu. V případě dvou nebo více současně nabíjených vozidel dělí systém dynamického řízení spotřeby zbývající příkon rovnoměrně mezi ně.

Kolik uživatelů bude nabíječku sdílet?

V případě, že je nabíječka umístěna v polo-veřejném prostoru a vzniká nutnost řídit přístup k ní, je potřeba vydat uživatelům odpovídající čipové karty a nahrát je do systému nabíječek. Pak už lze jednoduše sledovat, kdo a jak dlouho byl k nabíječce připojen a dělit náklady na dobíjení mezi konkrétní uživatele.

Závěrem

Při volbě nabíječky je vhodné postupovat tak, aby nabíječka nebyla nejslabším článkem řetězce nabíjení a aby svými funkcemi pokryla nejen momentální, ale i očekávatelné budoucí požadavky na její využití.

Příkon nabíječky je vhodné zvolit především s ohledem na dostupný rezervovaný příkon v objektu, či na jeho zvažované budoucí navýšení. Méně podstatná je pak palubní nabíječka vozidla. K pořízení nového vozidla může dojít dříve, než čekáte, a není praktické pokaždé měnit i nabíječku.

Pokud to infrastruktura v místě plánovaného dobíjení umožňuje, je universálním řešením pořízení třífázové nabíječky, ideálně 22 kW (tj. 3× 32 A), byť s nastaveným omezením na nižší příkon, je-li dočasně třeba. Minimálním kompromisním řešením, které lze doporučit, pak je 11 kW (tj. 3× 16 A). Jednofázové nabíječky je vhodné instalovat pouze tam, kde ani v budoucnu nebude infrastruktura poskytovat 3 fáze.

S výjimkou míst s přebytkem příkonu (např. některé průmyslové podniky) je pak výhodné zakoupení nabíječky umožňující dynamické řízení spotřeby. Další funkce nabíječky pak volíme dle konkrétního plánovaného účelu a místa použití, tedy HDO v místě s dvoutarifním připojením, přihlašování pomocí čipové karty v polo-veřejných prostorách, měření odebrané energie při dobíjení firemních vozů v soukromých prostorách apod. Nejste-li si výslednou konfigurací nabíječky jistí, doporučujeme vše konzultovat s našimi odborníky na info@voltdrive.com.